مسوولين كنگره

 

1-  رييس كنگره                      دكتر احمدعلي خليلي

2-  دبير علمي كنگره              دكتر امير بهرامي

3- دبير اجرايي                       دكتر اكبر علي عسگرزاده

4-  مسؤول دبيرخانه كنگره     مهندس موسي غيور

 

 

  اعضاي كميته برگزاري

 

دكتر امير بهرامي                    دكتر سلطانعلي محبوب

     دكتر اكبر علي‌عسگرزاده         دكتر عبدالحسن كاظمي

     مهندس موسي غيور              دكتر ميترا نيافر

     دكتر مجيد مبصري                  دكتر ناصر آقامحمدزاده

     دكتر فرزاد نجفي‌پور                دكتر افشين خاكي

 

اعضاي كميته علمي(به ترتيب حروف الفبا) 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشگاه محل کار

1

دكتر آقامحمدزاده - ناصر

استاديار- غدد

علوم پزشکی تبریز

2

دكتر ابراهيمي- مهرانگيز

استاديار- تغذيه

علوم پزشکی تبریز

3

دكتر استادرحیمی - علیرضا

استادیار ـ تغذیه

علوم پزشکی تبریز

4

دكتر استقامتي- عليرضا

دانشيار- غدد

علوم پزشکی تهران

5

دكتر اصفهانيان- فاطمه

دانشيار- غدد

علوم پزشکی تهران

6

دكتر اقتصادی - شهریار

استاد ـ تغذیه

علوم پزشکی ایران

7

دكتر امانی - رضا

دانشیار ـ تغذیه

علوم پزشکی اهواز

8

دكتر اميدوار- نسرين

استاديار- تغذيه

علوم پزشکی شهید بهشتی

9

دكتر اميرحكيمي - غلامحسين

استاد - غدد

علوم پزشکی شيراز

10

دكتر اميني - مسعود

استاد- غدد

علوم پزشکی اصفهان

11

دكتر ايرانپرورعلمداري- منوچهر

استاديار- غدد

علوم پزشكي اردبيل

12

دكتر بافنده - يوسف

استاد- گوارش

علوم پزشکی تبریز

13

دكتر بهجتي اردكاني- جواد

دانشيار - غدد

علوم پزشکی تهران

14

دكتر بهرامي - امير

دانشيار- غدد

علوم پزشکی تبریز

15

دكتر پژوهي - محمد

استاد- غدد

علوم پزشکی تهران

16

دكتر پيشداد - غلامرضا

استاد - غدد

علوم پزشکی شيراز

17

دكتر جزایری - ابوالقاسم

استاد ـ تغذیه

علوم پزشکی تهران

18

دكتر حسين پناه - فرهاد

استاديار- غدد

علوم پزشکی شهید بهشتی

19

دكتر حكيم - هادي

دانشيار- قلب

علوم پزشکی تبریز

20

دكتر خوشباطن - منوچهر

دانشيار - گوارش

علوم پزشکی تبریز

21

دكتر درستی مطلق - احمد رضا

استادیار ـ تغذیه

علوم پزشکی شهید بهشتی

22

دكتر رجبيان - رضا

استاد- غدد

علوم پزشکی مشهد

23

دكتر رزاقي‌آذر - مريم

استاد- غدداطفال

علوم پزشکی ایران

24

دكتر رضوانيان - حسن

دانشيار- غدد

علوم پزشکی اصفهان

25

دكتر سلطاني - اكبر

استاديار- غدد

علوم پزشکی تهران

26

دكتر سیاسی -  فریدون

دانشیار ـ تغذیه

علوم پزشکی تهران

27

دكتر شريفي- فرانك

دانشيار- غدد

علوم پزشكي زنجان

28

دكتر شيوا - سيامك

استاديار-غدداطفال

علوم پزشکی تبریز

29

دكتر صفوی - مرتضی

دانشیار ـ تغذیه

علوم پزشکی شهید بهشتی

30

دكتر صمدي خواه - جهانبخش

دانشيار - قلب

علوم پزشکی تبریز

31

دكتر صومي - محمدحسين

دانشيار - گوارش

علوم پزشکی تبریز

32

دكتر طالبان -  فروغ اعظم

استاد ـ تغذیه

علوم پزشکی شهید بهشتی

33

دكتر عزيزي - فريدون

استاد- غدد

علوم پزشکی شهید بهشتی

34

دكتر علي عسگرزاده - اكبر

استاديار- غدد

علوم پزشکی تبریز

35

دكتر عمراني - غلامحسين

استاد- غدد

علوم پزشکی شيراز

36

دكتر قرقره چي - ربابه

استاديار-غدداطفال

علوم پزشکی تبریز

37

دكتر کشاورز -  سید علی

استاد ـ تغذیه

علوم پزشکی تهران

38

دكتر کیمیاگر - مسعود

استاد ـ تغذیه

علوم پزشکی شهید بهشتی

39

دكتر كاظمي- عبدالحسن

استاديار- قارچ شناسي

علوم پزشکی تبریز

40

دكتر لاريجاني - باقر

استاد- غدد

علوم پزشکی تهران

41

دكتر مبصري- مجيد

استاديار- غدد

علوم پزشکی تبریز

42

دكتر محبوب - سلطانعلی

استاد ـ تغذیه

علوم پزشکی تبریز

43

دكتر مظلوم - زهره

استاديار- تغذيه

علوم پزشکی شيراز

44

دكتر ملتي – علي محمد

استاد- غدد

علوم پزشکی شهید بهشتی

45

دكتر مهدوي- رضا

دانشيار- تغذيه

علوم پزشکی تبریز

46

دكتر ميرسعيدقاضي - علي‌اصغر

استاد- غدد

علوم پزشکی شهید بهشتی

47

دكتر ميرميران - پروين

عضوهيات‌علمي- تغذيه

علوم پزشکی شهید بهشتی

48

دكتر نجفي پور - فرزاد

استاديار- غدد

علوم پزشکی تبریز

49

دكتر نخجواني - منوچهر

استاد- غدد

علوم پزشکی تهران

50

دكتر نيافر- ميترا

استاديار- غدد

علوم پزشکی تبریز

 

  حاميان علمي و مالي كنگره

 

-    معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

-    انجمن متخصصين غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران

-    انجمن تغذيه ايران

-   شركت  Novo Nordisk pars

-   شركت    Sanofi aventis

-    شركت داروسازي اكسير

-    شركت داروسازي اسوه

 

 

عناوين كلي موضوع‌هاي مورد بحث جهت تهيه چكيده مقاله

 

-  شيوع سندرم متابوليك در ايران

-  پاتوفيزيولوژي سندرم متابوليك و نقش مقاومت به انسولين

-  اختلالات ليپيدهاي خون در سندرم متابوليك

-  سندرم متابوليك و عوامل خطرزاي بيماري‌هاي قلبي و عروقي

-  هيپرتانسيون و سندرم متابوليك

-  نقش فاكتورهاي پيش التهابي و پيش انعقادي در سندرم متابوليك

-  جنبه‌هاي تغذيه‌اي سندرم متابوليك

-  شيوه زندگي و سندرم متابوليك

-  درمان سندرم متابوليك: داروئي، غير داروئي

-  سندرم متابوليك در كودكان و نوجوانان

- تخمدان پلي‌كيستيك و سندرم متابوليك

- سندرم متابوليك و اختلالات كبدي

 

عنوان سخنراني‌هاي جامع

 

-  سندرم متابوليك يا سندرم مقاومت در برابر انسولين اسامي متفاوت، مفاهيم متفاوت و اهداف متفاوت

- شيوع سندرم متابوليك در ايران و جهان و تفاوت‌ها در معيارهاي تشخيصي ارائه شده

- از تغذيه تا سندرم متابوليك

- نقش چاقي در سندرم متابوليك

- مشكلات سلامت ناشي از سندرم متابوليك

 

عنوان سمپوزيوم‌ها

 

- جنبه‌هاي پاتوفيزيولوژيك سندرم متابوليك

- سندرم متابوليك در كودكان و نوجوانان

- سندرم تخمدان پلي كيستيك و سندرم متابوليك

- وضعيت عوامل پيش التهابي و پيش انعقادي در سندرم متابوليك

- ريز مغذي‌هاو سندرم متابوليك

- روش‌هاي پيشگيري و درمان در سندرم متابوليك با تاكيد بيشتر روي تغيير سبك زندگي

 

* دبيرخانه كنگره از پيشنهادات شما در مورد عناوين سخنراني هاي جامع و سمپوزيوم‌ها استقبال مي‌كند در ضمن چنانكه مايل  به ارايه سخنراني جامع يا شركت در سمپوزيوم ها هستيد، نهايت تا تاريخ 15/12/86 آمادگي خود را به همراه عنوان و محتواي سخنراني، به دبيرخانه كنگره ارسال نماييد.

 

راهنمای تهیه چکیده مقاله‏ها

چکیده مقاله بايد در نرم افزار Word 2003 و پايين‌تر از آن با فونت Tahoma تايپ شده و شامل بخش‌هاي زير باشد:

ـ عنوان

ـ نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان (نام ارایه دهنده با علامت ستاره * مشخص شود).

- سازمان متبوع (نام و نشانی سازمان یا دانشگاهی که پژوهش در آن‏جا انجام گرفته است).

متن اصلی(حداكثر 300 كلمه) شامل:

ـ هدف بررسی یا مطالعه

ـ روش و مواد به کار رفته و روش‏های نمونه‏گیری و تجزیه و تحلیل آماری

ـ یافته‏های پژوهش

ـ منابع در مقالات مروري

 

راهنماي تهيه مقاله براي سخنراني سمپوزيوم

مقاله‏های مورد نظر برای سمپوزیوم‏ها به صورت مقاله‏های تحقیقاتی یا مروری (Review Article) در زمینه  موضوع‏های مورد بحث است. هر مقاله باید شامل بخش‏های زیر باشد:

ـ عنوان

ـ نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (نام ارایه کننده با علامت ستاره مشخص شود.)

ـ سازمان متبوع (نام و نشانی سازمان یا دانشگاهی که نویسنده اول در آن فعالیت می‏کند.)

ـ چکیده مقاله

ـ متن اصلی

ـ جمع‏بندی و نتیجه‏گیری

ـ منابع و پیوست

مقاله‏ها باید در نرم‏افزار Word در اندازه A4 با فونت Tahoma در ویندوز XP تايپ و ارسال گردد.

 

راهنمای تهیه پوستر

چکیده مقاله‏های خود را تا تاریخ 15/1/87 از طريق كاربري خود بر روی وب سایت کنگره  ارسال فرمایید. مقاله‏هایی که به صورت پوستر پذیرفته می‏شوند، در تهیه آن‏ها به نکات زیر توجه شود:

ـ به هر مقاله یک تابلو به ابعاد 120 × 80 سانتی‏متر اختصاص داده خواهد شد.

ـ تابلوی پوسترها دارای شماره مشخص است که با شماره مقاله‏های پذیرفته شده یکی خواهد بود.

ـ مطالب، جداول، نمودارها و تصاویر به ترتیبی که در زیر نشان داده شده است، روی تابلو یا به صورت یک تکه نصب می‏شوند.

ـ برای نوشتن از حروفی استفاده می‏شود که از فاصله حداقل 2 متری به خوبی خوانا باشد.

 

  

 

Cm 80

 

 

 

عنوان مقاله: خیلی درشت

 

نویسنده یا نویسندگان:

 

نشانی سازمانی که پژوهش در آن‏جا انجام گرفته

 

120 Cm

 

مقدمه و هدف

 

مواد و روش‏ها

 

یافته‏ها، جداول، نمودار و تصویر

 

بحث و نتیجه گیری

 

منابع

 

 

 

 

مهلت ارسال چكيده مقاله

علاقمنداني كه علاوه بر شركت در كنگره قصد ارسال مقاله را نيز دارند مي‌بايست چكيده مقاله خود را حداكثر تا تاريخ 15/1/87 از طريق وب سايت به دبيرخانه كنگره ارسال دارند. 

 

ثبت نام براي شركت در كنگره

علاقمندان جهت استفاده از برخی امکانات ويژه سايت می بايست از طريق بخش ثبت نام، ثبت نام نمايند

بعد از ثبت نام يک کاربری اختصاصي شما بر روی وب سايت براي شما ايجاد می شود که دارای امکانات زير است:

الف : تغيير اطلاعات شخصی

ب : تغيير کلمه عبور

پ : فيش بانکی

ت : جعبه پيغام

ث : مشاهده فايل هاي ارسالي

ج : ثبت نام کارگاهها

از طريق جعبه های پيغام می توانيد نظرات و پيشنهادهای خود را با دبيرخانه كنگره مطرح کنيد و از همان مسير پاسخ دريافت داريد.

 

 

                     هزينه ثبت نام در كنگره   

 

   پیش از  29/12/86

 

پس از   29/12/86

 

 

000/200 ریال

000/250 ریال

                                            

 

شماره حساب جهت واريز وجه حق ثبت نام در كنگره:(قابل واريز در سراسر كشور)

90535 به نام دبيرخانه امنيت غذا و تغذيه آذربايجان شرقي

 نزد بانك ملي شعبه دانشگاه تبريز، كد شعبه: 4544

 

نشاني دبيرخانه

 تبريز- خيابان عطار نيشابوري- دانشگاه علوم پزشكي تبريز-ساختمان دانشكده بهداشت و تغذيه- مركز تحقيقات علوم تغذيه

 

تلفن 3352295  :و    3352292- 0411   نمابر: 3363430

 

 E-mail:info@mscon.ir

 

نوشته شده توسط صدای دامپزشکی ایران در ۸۶/۱۲/۲۳ |